Kuran-i Kerim
# Bulgarian (Download)
ИЗГРЕВ И ЗАЛЕЗ ЗА ДЕН

Институт по астрономия, БАН
Bulgaria Prayer Time:Часове за намаз ТУК.

четвъртък, 6 октомври 2011 г.